Strona nie będzie wyświetlała się poprawnie w przeglądarce Internet Explorer. 
 KRS 0000232126  NIP 631-21-83-019 Regon 273886710kapitał zakładowy:  50.000PLN opłacony w całości
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 9 do 17  
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • PROW
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • 16 programów regionalnych
 
 • Wnioski o dotacje
 • Zarządzanie projektami
 • Rozliczanie dotacji
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Plan Rozwoju Eksportu
 • Analizy finansowo-ekonomiczne
 • Audyty energetyczne
 • Wnioski do WFOiŚ i NFOiŚ
 • Świadectwa energetyczne
 • Dokumentacja projektowa
 • Zarządzanie energią
 • Zarządzanie jednostkami służby zdrowia
Inicjatywa JEREMIE
Inicjatywa JESICA

Witamy w naszym serwisie.

Eurodoradca sp. z o.o. jest firmą doradczą, która z pasją popartą wiedzą i doświadczeniem
zajmuje się doradztwem gospodarczym. Od 2005 roku specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności dotacji z funduszy Unii Europejskiej.

 


Nasza misja: Skutecznie pomagać naszym Klientom odnieść sukces. Świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze, skutkujące pozyskaniem dofinansowania na działania zgodne z potrzebami Klientów i celami Unii Europejskiej.

Tworzymy dobre projekty i jesteśmy skuteczni.

Dobra orientacja w specyfice działania zarówno przedsiębiorczości jak i sfery samorządowej, elastyczność, skuteczność oraz wysoka jakość usług, a przy tym ich konkurencyjne ceny, to czynniki, dzięki którym możecie Państwo nam zaufać powierzając najtrudniejsze zadania.

Świadczymy wysokiej jakości usługi doradcze dla : przedsiębiorstw, samorządów i podległych im jednostek,

organizacji pozarządowych i in.

Oferujemy kompleksową pomoc w procedurze ubiegania się o dotacje unijne. 

Zarządzamy projektami. 

Rozliczamy dotacje i prowadzimy działania sprawozdawcze z realizacji projektów.

SPORZĄDZAMY: BIZNESPLANY, STUDIA WYKONALNOŚCI, STRATEGIE, 
audyty energetyczne, plany restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia.

Chcemy, aby przystępując do aplikowania o fundusze unijne, mieli Państwo świadomość swojego potencjału  i możliwości, dlatego tego też przyjęcie zlecenia przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej jest  poprzedzone bezpłatnym audytem wstępnym. Korzystając  z naszych usług zyskacie Państwo pewność,
że dokumentacja aplikacyjna zostanie opracowana w sposób rzetelny, terminowy i zgodny z wytycznymi programowymi. Otrzymacie Państwo fachowe doradztwo doświadczonych ekspertów, pomoc przy wyborze najlepszych rozwiązań koncepcyjnych i technicznych, a także wsparcie w kontaktach z instytucjami pośredniczącymi 
w rozdysponowywaniu środków dotacyjnych. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta i jego Projektu, angażujemy się tylko w wybrane projekty, co pozwala nam zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług oraz wysoką skuteczność pozyskiwania dotacji, a wysoki standard usług i przyjęty sposób prac- zjednuje nam uznanie Klientów, którzy powierzają nam przygotowanie swoich kolejnych projektów.

Złożenie prawidłowego wniosku o dotację jest dopiero pierwszym etapem drogi.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nie oznacza jeszcze, że Beneficjent otrzyma dotację.  
Dotacja  zostanie wypłacona, jeżeli projekt zostanie zrealizowany zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie (w  zakresie rzeczowym, finansowym i czasowym). To warunki  konieczne, aby proces pozyskania dotacji  zakończył się  wpływem pieniędzy na konto  Wnioskodawcy/Beneficjenta.  
Sukces Klienta jest również naszym sukcesem, dlatego aktywnie wspieramy proces zarządzania projektem  i rozliczania środków pozyskanych w ramach dotacji. 
Zapewniamy także wsparcie  w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych i promocyjnych.


 Wsparcie eksperckie

Współpracujemy stale z kilkunastoma  ekspertami o bardzo bogatym doświadczeniu w zakresie realizacji projektów dotyczących:

 • kultury, edukacji i rewitalizacji (3 ekspertów o doświadczeniu międzynarodowym)
 • rozwiązań  ICT (ekspert z wykazem ok. 300 realizacji portali i innych rozwiązań informatycznych dla gmin)
 • termomodernizacji (certyfikowany ekspert WFOiŚ)
 • ciepłownictwo, energetyka (ekspert branżowy) 
 • gospodarka wodno-ściekowa i drogowa  i inne

Wraz ze współpracującymi z naszą firmą ekspertami, możemy Państwu zaoferować także zakres usług obejmujący zarówno moduły szkoleniowe, jak i przygotowanie dokumentacji w zakresie:

 • Przestrzennych i społecznych aspektów rewitalizacji
 • Dobrych praktyk w ramach rewitalizacji
 • Lokalnych Programów Rewitalizacji
 • Planów Rozwoju Eksportu 

Zapraszamy do współpracy. 

Miło nam będzie powitać Państwa w gronie naszych Klientów. 

 
Terminy
naborów wniosków
 

O FIRMIE

PARTNERZY/WSPÓŁPRACA
  
   
      
                                 Autor strony Ewa Michałek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone©2005-2016
                    
dotacje unijne, skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla firm i samorządow, fundusze strukturalne, fundusze unijne,dotacje dla firm, działanie 1.2.4 RPO śląskie regionalny program operacyjny dla wojewodztwa śląskiego, dotacje śląsk, strategia rozwoju miasta gminy i powiatu, program rozwoju lokalnego, oferta dla samorządow, aktualizacja strategii, opracowanie dokumentow strategicznych , gospodarka wodno sciekowa i kanalizacyjna, systemy oszczędności energii, plan zagospodarowania odpadow, doradztwo, konsulting, usługi doradcze, Gliwice, śląskie, ochrona zdrowia,dziedzictwo kulturowe, dzidzictwo przemysłowe, lekarze, NZOZ, SPZOZ, poligrafia, piekarnie, modernizacja, zakup maszyn, ochrona zdrowia,dziedzictwo kulturalne, kultura, dziedzictwo przemysłowe, rewitalizacja, turystyki, program,