KRS 0000232126  NIP 631-21-83-019 Regon 273886710kapitał zakładowy:  50.000PLN opłacony w całości
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 9 do 16  
do strony głównej

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • PROW
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
  • 16 programów regionalnych

.

Aktualności firmy oraz wykaz realizacji


styczeń 2017
Analiza finansowo-ekonomicznaRPO WSL RIT Północny12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
styczeń 2017
Analiza finansowo-ekonomicznaRPO WSL RITPołudniowyPoddziałanie: 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej


grudzień 2016
Dwa projekty do działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO WSL

sierpień 2016
Analiza finansowo-ekonomiczna dla projektu miedzynarodowego  Interreg Polska-Słowacja

czerwiec -lipiec 2016  Trzy komplety dokumentacji : Wniosek + studium wykonalności
POIŚDziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konkurbacji śląsko- dąbrowskiej

maj 2016
Analiza finansowo-ekonomiczna Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych RPO WSL -ZIT

kwiecień 2016
Analiza kosztów i korzyści (w tym: analiza wariantów, analiza popytu, analiza ekonomiczna i finansowa, ocena ryzyka  POIŚ działanie 13.1
kwiecień 2016 
Studium wykonalności dla projektu do działania 2.1.1 E_usługi publiczne RPO w. dolnośląskie
kwiecień 2016 Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji dla projektu składanego do Ministerstwa zdrowia (projekt powyżej 60 mln zł)


marzec 2016
Dwie Analizy finansowo-ekonomiczneDziałanie4.1.1 Odnawialne źródła energii RPO WSL  ZIT  (projekty uzyskały dofinansowanie)
marzec 2016
Analiza finansowo-ekonomicznaDziałanie4.2 Efektywność energetyczna RPO w.mazowieckie
marzec 2016 
Analiza kosztów i korzyści (w tym: analiza wariantów, analiza popytu, analiza ekonomiczna i finansowa, ocena ryzykaPOIŚ Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  (projekt jako jeden z niewielu uzyskał dofinansowanie)
marzec 2016 Wniosek i Studium wykonalności dla projektu Działanie 5.2 Gospodarka odpadami RPO w.mazowieckie (projekt uzyskał dofinansowanie)
marzec 2016
Analiza finansowo-ekonomiczna Działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– RIT Subregionu Południowego

styczeń 2016 Studium wykonalności dla projektu do działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne - RPO w.podkarpackie  (projekt uzyskał dofinansowanie)
styczeń 2016 Studium wykonalności dla projektu do działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe - RPO w.podkarpackie  (projekt uzyskał dofinansowanie)


listopad 2015 Analiza finansowo-ekonomiczna dla projektu złożonego do działania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregion Centralny RPO WSL  (projekt uzyskał dofinansowanie)

październik 2015 - Studium wykonalności dla projektu złożonego do działania 11.1.2  Wzrost upowszechniania  wysokiej jakości  edukacji przedszkolej RIT - Subregion Południowy RPO WSL 2014-2020 (projekt uzyskał dofinansowanie)
październik 2015 - Aktualizacja - analiza finansowo-ekonomiczna dla projektu złożonego do działania 13.1 Infrastruktura  szkolnictwa wyższego POIiŚ  (projekt uzyskał dofinansowanie)
wrzesień 2015 - Analiza finansowo-ekonomiczna, wrażliwości i ryzyka dla projektów składanych do działania:
* 12.1.1. Infrastruktura  wychowania przedszkolnego  - ZIT RPO WSL 2014-2020
* 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPOWSL 2014-2020

wrzesień 2015 - KOLEJNE SUKCESY !!!  Obydwa nasze projekty złożone do naboru otwartego  do działania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL  - otrzymaly dofinansowanie !! Gratulujemy naszym Klientom
lipiec 2015-   Studium wykonalności dla projektu złożonego do działania 5.5  RPO WSL 2014-2020  (projekt uzyskał dofinansowanie)
lipiec 2015-   Analizy finansowo-ekonomiczne do działania 2.1 RPO WSL 2014-2020
lipiec 2015 -  Przygotowano dokumentacje aplikacyjną do szybkiego naboru otwartego  do działania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL
czerwiec 2015 -  jesteśmy na finiszu zarządzania projektem związanym z rewitalizacją
kwiecień-maj  2015 - rozliczyliśmy kilka kolejnych projektów, które uzyskały dofinansowanie 
styczeń 2015 Opracowano wniosek dla organizacji pozarządowej  -  Program FIO 2015
grudzień 2014 Gratulacje dla naszego Klienta (uczelnia wyższa) dla której przygotowywalismy analizy finansowe i ekonomiczne. Dotacja z PO Infrastruktura i Środowisko przyznana.
listopad 2014 Kolejny nasz Klient już po pozytywnej kontroli projektu. Gratulujemy.
październik 2014 Kolejny nasz Klient już po pozytywnej kontroli projektu. Gratulujemy.
wrzesień 2014 Kolejny nasz Klient już po pozytywnej kontroli projektu. Gratulujemy.
czerwiec 2014 - Rozliczamy kolejny projekt, który otrzymał dofinansowanie: Działanie 1.2.2 Małe i średnie  przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL. prace potrwają do końca 2014 roku.
maj 2014 - Rozliczamy kolejny projekt, który otrzymał dofinansowanie: Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL. Prace potrwają do końca III kwartału 2014r.
marzec 2014 - Rozliczamy kolejny projekt, który otrzymał dofinansowanie: Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL. Prace potrwają do końca III kwartału 2014r.

listopad  2013 - Zarządzamy 2 kolejnymi projektami (w tym rozliczenie), które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WSL - Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL -  prace potrwają do końca III kwartału 2014r.
październik 2013 - Kolejny nasz Klient otrzymał dofinansowanie -
Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL
sierpień  2013 - Rozliczamy kolejny projekt, dofinansowany w ramach RPO WSL - działanie 5.3 
czerwiec 2013 - Gratulujemy naszemu kolejnemu Klientowi, który otrzymał dofinansowanie - Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL
maj 2013 -  
do połowy 2015r. zarządzamy dużym projektem inwestycyjnym Beneficjenta z województwa śląskiego
kwiecień 2013 -  Rozliczamy 3 kolejne projekty, które otrzymały dofinansowanie:
a)  2 projekty w ramach RPO WSL -
prace potrwają do połowy 2014r. b)  1 projekty w ramach POIG - prace potrwają do III kwartału 2014r.
marzec 2013 - Kolejny nasz Klient otrzymał dofinansowanie Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL styczeń 2013 - Gratulujemy kolejnemu naszemu Klientowi, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta  RPOWSL


grudzień 2012 Kolejny nasz Klient dla którego przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną podpisał umowę o dofinansowanie. RPO WSL działanie 5.3
grudzień 2012 -
do końca 2013r. zarządzamy projektem Beneficjenta z województwa dolnośląskiego  
listopad 2012 Gratulujemy kolejnemu naszemu Klientowi, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  RPOWSL
październik 2012 - opracowaliśmy kolejny Plan Rozwoju Eksportu

18/IX/2012 Prace nad kolejnymi projektami - tym razem w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"  17/IX/2012 Gratulujemy kolejnemu naszemu Klientowi, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.3 Transfer technologii i innowacji RPO WSL
14/IX/2012 - KOLEJNE SUKCESY !!!  
Przygotowane przez nas projekty do działania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL otrzymały dofinansowanie. Niektóre z naszych projektów zajęły bardzo wysokie miejsca na liście projektów wybranych do dofinansowania  ( w tym 1 i 14) Kolejny projekt, uzyskał dofinansowanie - dofinansowanie dla średnich firm. Gratulujemy naszym Klientom i dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyli powierzając nam przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
VIII/2012
Opracowanie Analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów składanych do RPO WSL działanie 1.3
VII/2012 Opracowanie Analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów składanych do POIiŚ działanie 13.1
VI/2012 Opracowanie 3 kolejnych Planów Rozwoju Eksportu V/2012 Prace nad projektem do działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  RPOWSL
V/ 2012 - Prace nad projektami do działania 1.2.3 Innowacje  w mikro i MŚP  w ramach RPO WSL

V/2012 Wszystkie opracowane przez nas wnioski do działania 1.2.4 oraz 3.11  RPO WSL już po pozytywnej ocenie formalnej V/2012 Opracowanie wniosków -System Zielonych Inwestycji
IV-V/ 2012 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej- utworzenia klastra, działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji RPO WSL
IV/2012- zatwierdzenie przez RIF opracowanego Planu Rozwoju Eksportu
III/ 2012-  prace nad Planem Rozwoju Eksportu
III/2012 Wszystkie opracowane przez nas wnioski do działania 1.2.4 RPO WSL już po pozytywnej ocenie formalnej
II--III/2012 Opracowano komplet dokumentacji do naboru w ramach działania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego - przedsiębiorstwa RPO WSL


XI/I2011 - SUKCES !! Przygotowany przez nas projekt dla PEC- Katowice  (działanie 5.3 RPO WSL) zajął 4 miejsce na liście wniosków wybranych do dofinansowania. 
XII/2011 - Projekt międzynarodowy REURIS – Opracowano moduł trzeci: Analiza końcowa osiągniętych rezultatów projektu REURIS sporządzona po zakończeniu projektu
X-XI/ 2011 - prace nad projektami do działania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa RPO WSL
IX/ 2011 - przyznanie dotacji
dla projektu opracowanego do działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu (etap I)
IX/2011 - pochwała dla naszego Klienta od Urzędu Marszałkowskiego za wzorowe rozliczanie projektu dla którego świadczymy tę usługę w ramach działania  5.3 RPO WSL
VIII/ 2011 - opracowano część  finansowo- ekonomiczną dla projektu Politechniki Śląskiej w ramach działania 1.3 Transfer technologii i innowacji RPO WSL

VI/ 2011 - usługi konsultacji dla Wnioskodawcy do działania 4.5.1 Promowanie bioróznorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000) w ramach RPO WZ

VI/2011 pozytywna ocena merytoryczna projektu opracowanego
do działania 6.2.2 RPO WSL  
 
VI-VI/ 2011 - opracowanie projektów do działania  5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL
IV/ 2011 - ukończono prace nad projektem do działania RPO WSL 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna /przedsiębiorstwa
III/ 2011 - rozliczenie projektu 1 ramach działania 1.2.4 RPO WSL (targi i misje)
II/ 2011 - opracowano dokumentację do działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
I-II/2011 - Projekt międzynarodowy REURIS – Opracowano moduł drugi: Analiza wykonalności projektu w oparciu o część podręcznikową zgodnie z przyjętą koncepcją

XII/2010- Projekt międzynarodowy REURIS – Opracowano moduł pierwszy: Ocena korzyści wynikających z procesu rewitalizacji dla obszaru objętego akcją pilotażową
X/2010 - SUKCES !! przygotowane przez nas projekty do działania 5.3 RPO WSL  zajęły ex aequo 1  miejsce na liście wniosków rekomendowanych do wsparcia - Gratulacje dla naszych Klientów i podziękowania za owocną współpracę

X/2010- ukończono prace nad kolejnym projektem RPO WSL działanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna
IX/2010 -
prace nad projektem do działania 12.1 POIiŚ
IX/2010 - złożono projekt 
do działania 4.3 RPOWM
07/2010 - Gratulujemy kolejnym naszym Klientom, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania
-RPO WSL Działanie 1.2.4  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zajmując bardzo wysokie miejsca 
V/2010
-  
Ukończyliśmy prace nad projektami - działanie 5.3  Czyste powietrze i odnawialne źródła energii  RPO WSL IV-V/2010 przygotowane projekty RPO WD do działania  6.2 Turystyka aktywna oraz 6.4 Turystyka kulturowa - otrzymały dofinansowanie
III/2010
-
 Przygotowany przez nas projekt w ramach RPO w.małopolskiego   Działanie 2.1. Schemat A Mikroprzedsiębiorstwa otrzymał dofinansowanie (jeden z najciekawszych projektów wg Dziennika Polskiego)

12/2009 - Kolejny  projekt dla gminy uzyskał dotację-2 miejsce na liście RPO WSL działanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna 11/2009 - 5 projektów do działania 1.2.4 RPO WSL
10/2009
-
 przygotowaliśmy  projekt do działania 2.1 Schemat A Mikroprzedsiębiorstwa RPO WM
09/2009
-
Następne 2  projekty na liście rankingowej  RPO WSL działanie 8.1 - Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego 09/2009- Kolejny  projekt uzyskał dotację PO IiŚ Działanie 13.1  - Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
07/2009
-
Następne 2  projekty uzyskały dotację- RPO WSL działanie 1.2.2 - MSP - udzial w targach
05/2009
K
olejny projekt dofinansowany RPO WSL działanie 9.1 Lecznictwo zamknięte 
03/2009- Kolejne 4 projekty przygotowane z naszym udziałem uzyskały dofinansowanie RPO WSL Działanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
01/2009
- SUKCES  -
RPO WSL Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego
2008/2009
- SUKCES - 
PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym


ARCHIWUM PRAC
 
PARTNERZY/WSPÓŁPRACA
                                   Autor strony Ewa Michałek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone©2005-2017
                    
dotacje unijne, skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla firm i samorządow, fundusze strukturalne, fundusze unijne,dotacje dla firm, działanie 1.2.4 RPO śląskie regionalny program operacyjny dla wojewodztwa śląskiego, dotacje śląsk, strategia rozwoju miasta gminy i powiatu, program rozwoju lokalnego, oferta dla samorządow, aktualizacja strategii, opracowanie dokumentow strategicznych , gospodarka wodno sciekowa i kanalizacyjna, systemy oszczędności energii, plan zagospodarowania odpadow, doradztwo, konsulting, usługi doradcze, Gliwice, śląskie, ochrona zdrowia,dziedzictwo kulturowe, dzidzictwo przemysłowe, lekarze, NZOZ, SPZOZ, poligrafia, piekarnie, modernizacja, zakup maszyn, ochrona zdrowia,dziedzictwo kulturalne, kultura, dziedzictwo przemysłowe, rewitalizacja, turystyki, program,