KRS 0000232126  NIP 631-21-83-019 Regon 273886710kapitał zakładowy:  50.000PLN opłacony w całości
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 9 do 17 
do strony głównej
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • PROW
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • 16 programów regionalnych
 
 • Wnioski o dotacje
 • Zarządzanie projektami
 • Rozliczanie dotacji
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Plan Rozwoju Eksportu
 • Analizy finansowo-ekonomiczne
 • Audyty energetyczne
 • Wnioski do WFOiŚ i NFOiŚ
 • Świadectwa energetyczne
 • Dokumentacja projektowa
 • Zarządzanie energią
 • Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia

Dotacje unijne 

Oferujemy kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne -  na wszystkich  etapach:
- od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania,
- optymalizację  projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny,
- przygotowanie kompletu  wymaganej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, biznesplan lub studium wykonalności, załączniki)
- pomoc w montażu finansowym, - przygotowanie udokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie
-zarządzanie projektem,
- promocja projektu
- rozliczenie projektu (wnioski o płatność, sprawozdania)
- ewaluacja


Analizy

   • Analiza ekonomiczno-finansowa,
   • Analiza opłacalności,
   • Analizy techniczno-eksploatacyjne,
   • Dobór optymalnych rozwiązań technologicznych (z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych)
   • Opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych
   • Opracowywanie koncepcji modernizacji  
   • Wykonywanie analiz i ocen technologicznych oraz eksploatacyjnych (optymalizacja pracy)
   • Optymalizacja kosztów eksploatacji

Audyty energetyczne

Świadectwa energetyczne

Raport oddziaływania na środowisko


Współpracujemy stale z kilkunastoma  ekspertami o bardzo bogatym doświadczeniu w zakresie realizacji projektów dotyczących:
 • kultury, edukacji i rewitalizacji (3 ekspertów o doświadczeniu międzynarodowym)
 • rozwiązań  ICT (ekspert z wykazem ok. 300 realizacji portali i innych rozwiązań informatycznych dla gmin)
 • termomodernizacji (certyfikowany ekspert WFOiŚ)
 • ciepłownictwo, energetyka (ekspert branżowy) 
 • gospodarka wodno-ściekowa i drogowa  i inne
Wraz ze współpracującymi z naszą firmą ekspertami, możemy Państwu zaoferować także zakres usług obejmujący zarówno moduły szkoleniowe, jak i przygotowanie dokumentacji w zakresie:
 • Przestrzennych i społecznych aspektów rewitalizacji
 • Dobrych praktyk w ramach rewitalizacji
 • Lokalnych Programów Rewitalizacji
 • Planów Rozwoju Eksportu 

 
Oszczędzanie energii  w oświetleniu

Oferta dedykowana dla klientów instytucjonalnych, dotycząca oświetlenia ulicznego zarządzanego przez Gminy lub zakłady energetyczne. Inwestycja zwykle zwraca się średnio w okresie 2 lat (w zależności od ceny za energię, długości pracy systemu oświetleniowego i warunków technicznych instalacji.
Inwestycja zwykle zwraca się średnio w okresie 2 lat (w zależności od ceny za energię, długości pracy systemu oświetleniowego i warunków technicznych instalacji.

Systemy zarządzania zużyciem energii
Systemy zarządzania zużyciem energii z jednego miejsca- bez względu na wielkośći ilość lokalizacji (zdalny odczyt i analiza zużycia energiiz możliwością sterowania).
Produkt
dedykowany do klientów
 rozproszonych (sieci sprzedaży detalicznej,tablice reklamowe, systemy sygnalizacji  świetlnej). Poprzez zastosowanie systemu klient uzyskuje możliwość oszczędzania poprzezmonitoring zużycia, zdalne włączanie/ wyłączaniezasilania, odejście od ryczałtowego rozliczania zużycia energii poprzez możliwość zdalnego odczytu liczników z  miejsc trudno dostępnych (np. tablice reklamowe).
Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży energii
Doradztwo oraz prowadzenie w imieniu Klientów działań w zakresie zakupu energii na wolnym rynku oraz w przypadku klientów wynajmujących swoje powierzchnie, wewnętrznej jej sprzedaży.Oferta dedykowana do klientów zakupujących energię w dużych ilościach i wewnętrznie ichdystrubuującychdo najemców (centra handlowe, hipermarkety obiekty biuroweitd). Oferta polega na obsłudze zainstalowanego wcześniej systemu odczytu liczników, obróbce danych,  wykonywaniu analiz, a także przygotowywanie faktur sprzedaży energii dla najemców.
Pośrednictwo w uzyskiwaniu koncesji na obrót energią oraz taryfy wewnętrznej sprzedaży energii.
Zapraszamy do współpracy. 

Miło nam będzie powitać Państwa w gronie naszych Klientów. 

 
Terminy
naborów wniosków
 

O FIRMIE

PARTNERZY/WSPÓŁPRACA
  
          
                                 Autor strony Ewa Michałek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone©2005-2016
                    
dotacje unijne, skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla firm i samorządow, fundusze strukturalne, fundusze unijne,dotacje dla firm, działanie 1.2.4 RPO śląskie regionalny program operacyjny dla wojewodztwa śląskiego, dotacje śląsk, strategia rozwoju miasta gminy i powiatu, program rozwoju lokalnego, oferta dla samorządow, aktualizacja strategii, opracowanie dokumentow strategicznych , gospodarka wodno sciekowa i kanalizacyjna, systemy oszczędności energii, plan zagospodarowania odpadow, doradztwo, konsulting, usługi doradcze, Gliwice, śląskie, ochrona zdrowia,dziedzictwo kulturowe, dzidzictwo przemysłowe, lekarze, NZOZ, SPZOZ, poligrafia, piekarnie, modernizacja, zakup maszyn, ochrona zdrowia,dziedzictwo kulturalne, kultura, dziedzictwo przemysłowe, rewitalizacja, turystyki, program,